İTÜ Ar-Ge Çalışmaları

Şemun Gıda Ürünleri Turizm Ticaret Üretim Limited Şirketi hayatın her aşamasında yer alan ve doğrudan insan yaşamıyla ilgili olan Ar-Ge Çalışmalarını; konusuna hakim, teknolojinin geldiği son noktadan haberdar, araştırma ve geliştirme konularını bilen, deneyimli uzmanların teknik birikimiyle gerçekleştirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nin Akademik Kadrosundan oluşturduğumuz teknik uzmanlarımız tarafından yapılan Ar-Ge Planlaması doğrultusunda, gerekli ihtiyaçlar belirlenmiş, araştırma planı yapılmış, her ürün çeşidimize (kızartılmış, fırınlanmış, haşlanmış, çiğ) yönelik ürün geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. İlk aşama olarak ürün değerlendirme kriterleri belirlenmiş, ürün özellikleri ile ilgili literatür araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda firma personeline araştırmanın nasıl yapılması gerektiği ile ilgili olarak eğitim verilmiştir.

İkinci aşamada tasarım ve optimizasyon süreci yapılandırılmış, ambalaj tasarımının yapılması sağlanmıştır. Bu sebeple teknik uzmanlarımız tarafından farklı sıcaklıklarda depolanacak ürünlerimiz için; farklı paketleme yöntemlerine ve yasal düzenlemelerin gerekliliklerine yönelik bilgiler yazılı materyal üzerinden firmamız personeline anlatılmıştır.

Fırınlanmış, Kızartılmış ve Buharda Pişirilmiş Oruk Çeşitlerinin -38 ºC’de şoklanıp, ardından paketlenerek, -18ºC’de soğuk zinciri kırmadan -18ºC'de saklama koşulu ile tüketiciyle buluşturmayı amaçlamaktayız.

Üçüncü aşamada ise, ürün değerlendirilmesi yapılmış, ürün özelliklerini etkileyen faktörler belirlenmiş, işlem koşulları ve paketleme koşulları değerlendirilmiştir. Dördüncü aşamada, ürünün duyusal özellikleri, ürünün güvenliği ve raf ömrü çalışmaları yapılmıştır. Raf ömrü çalışmaları kapsamında ürünümüzün lezzetinin, mikrobiyolojik özellikleri ve ürünün tekstürünün değişmemesi özellikle hedef alınan parametre olmuştur.

Beşinci aşamada ürüne yönelik prototip üretimler gerçekleştirilmiştir. Birçok farklı prototip üründe yapılan fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler ile en uygun sonuç veren yöntem metodu bulunmuştur. Ar-Ge çalışmalarımız; firmamız çalışanları ve teknik kadromuzla memnuniyet içerisinde ve bir ekip ruhu oluşturularak tamamlanmış ve başarılı sonuçlanmıştır.

--------------------------------